dimecres, 30 de juliol de 2014

Transparència

Ahir el ple de l’Ajuntament va aprovar la moció que us deixo (al peu d'aquest post) en la que es demana transparència i participació. Nosaltres hi vam votar a favor com no podia ser d’altra manera. No obstant no em vaig estar de recordar als companys regidors que sóc l’únic regidor que ha fet públiques les seves rendes els darrers tres anys a l’espai habilitat al web de l’Ajuntament. Com és evident que havia de fer els vaig convidar a fer igual que jo.

Les paraules s’han d’acompanyar de fets. Podeu consultar les meves solitàries dades clicant aquí.


El text de la moció diu així:


"ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, PP, CUP, IC-V i ERC PROPOSEN AL PLENARI L’APROVACIÓ D’AQUESTA MOCIÓ EN FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les administracions públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi posant a tothom en el mateix sac, i l’existència d’alguns casos de corrupció – també en l’àmbit local – provoca la sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui immersa en una corrupció sistèmica. 

Cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin un rebuig social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l’administració pública, sinó per aquells que aprofitant la seva condició de càrrec electe en fan un mal ús. 

El Parlament de Catalunya ha aprovat, en sessió de 27 de juliol de 2014 la llei de Transparència que estableix un seguit de mesures en aquesta línia. 

L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, pot ser un punt on arranqui aquesta transformació política que ens cal. Segurament els ajuntaments no disposen de les eines legals necessàries però tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquestes canvis, d’una banda reclamant als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les existents, i per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir mecanismes de major proximitat i transparència. 

Per tot l’anteriorment exposat el ple de l’ajuntament de Figueres aprova els següents ACORDS:

PRIMER. Aplicar de manera estricta i tan aviat com entri en vigència la Llei de transparència aprovada pel Parlament de Catalunya a data 24/07/2014 

SEGON. Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits institucionals; i estableixi mesures que fiscalitzin l’oportunitat i les despeses dels viatges oficials. 

TERCER. Manifestar la voluntat d’establir pressupostos participatius en l’àmbit local on el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l’ús i destinacions de determinats projectes, destinant una part del pressupost municipal a fomentar els pressupostos participatius. 

QUART. Impulsar la creació d’un OCM (Observatori Ciutadà Municipal), una plataforma formada des de la societat civil que vetlli per la transparència a nivell local. 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a tots els partits polítics amb representació al Parlament i als organismes de treball en matèria de Transparència."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada