divendres, 17 de febrer del 2012

En Santi Vila no accepta cap al·legació al pressupost

El dimecres dia 15 a les 12 del migdia la comissió informativa va aprovar la proposta d’alcaldia per a l'aprovació definitiva del pressupost.

No es va acceptar cap de les nostres propostes, que consistien a reduir la despesa en 795.070,01 €, reduint, entre altres, el sou a càrrecs i regidors de CiU en 302.370,00 € per destinar-los a:

- 80.000,00 € per rebaixar una part de l’increment de la taxa de llars d’infants.
- 50.000,00 € per construir un mòdul polivalent al Carme Guasch.
- 50.000, 00 € d’increment d’ajuts a famílies.
- 17.500,00 € d’increment a la partida de llibres escolars.
- 50.000,00 € d’increment a assistència social.
- 65.000,00 € d’increment en manteniment a la via pública.
- 400.520,01 € a reduir dèficit.

El dilluns vinent a les 13h la majoria absoluta de CiU acabarà de perpetrar el pressupost.

Ahir al Parlament de Catalunya, l’Alcalde Vila va rebutjar amb el seu vot la possibilitat de construir una nova escola a la ciutat. Em pregunto si entre tots li vam pagar el viatge per fer-ho...

dimarts, 14 de febrer del 2012

El pressupost


El grup municipal socialista de la ciutat ha publicat una nota de premsa per explicar les al·legacions que s'han presentat al pressupost de la ciutat per enguany, que us reprodueixo íntegrament.

Veureu que el que proposem, ras i curt, és reduïr les generoses retribucions del govern i dels seus assessors particulars i millorar els serveis públics reals, és  a dir, les polítiques socials que reverteixen directament a la ciutat


El PSC de Figueres proposa una reducció de 302.370 euros en assignacions a regidors i altres càrrecs en les seves al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament

·         L’estalvi seria possible anul·lant la indemnització per assistència als plens de l’alcalde Santi Vila i dos regidors més; reduint un 50% les indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local; eliminant les assignacions de mitja dedicació dels regidors Joaquim Felip i Josep Ma Godoy i suprimint càrrecs eventuals.

·         Per contra, els socialistes proposen augmentar les partides destinades a l’assistència social, als ajuts a la família, a la subvenció de llibres escolars o a la conservació de les vies públiques.

·   Si s’aprovessin totes les seves al·legacions, el PSC calcula que l’Ajuntament podria dedicar 80.000 euros a la disminució de les taxes de les llars d’infants.

MESURES D’ESTALVI

Més recursos destinats a les polítiques socials a costa d’una reducció de les assignacions dels regidors. És la fórmula que proposa el PSC en les seves al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament de Figueres per reduir despeses i augmentar –en la mesura del possible- l’estalvi. Els socialistes calculen que és possible reduir de 302.370,02 euros les assignacions destinades als regidors i càrrecs de confiança de l’Ajuntament. En aquest sentit, el grup municipal socialista recull en les seves al·legacions les següents propostes:

1.    Reduir la partida destinada a les assistències al ple dels membres de la corporació, de 219.244,80 € a 143.000,00 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la desaparició de la indemnització per assistència de l’alcalde Santi Vila i els regidors Marta Felip i José Luis Yécora, així com un 50 % de reducció de les indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local.

2. Reducció de la partida destinada a les retribucions dels membres de la corporació, de 120.332,55 € a 60.167,27 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la desaparició de les assignacions al regidor Joaquim Felip -que ja té mitja dedicació al Consell Comarcal- i l’assignació de mitja jornada a Josep Maria Godoy.

3.  Reducció de la partida de personal eventual de presidència, de 161.981,12 € a 111.981,12 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la supressió d’un dels tres càrrecs eventuals adscrits a la presidència.

4.    Reducció de la partida de personal eventual d’atenció a les persones, de 49.354,75 € a 0 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la supressió del personal de eventual polític “Cap d’atenció a les persones”.

5.  Reducció de la partida de personal eventual d’urbanisme, de 66.605,19 € a 0 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la supressió del personal de eventual polític “Gerent d’urbanisme”.

A banda de la reducció d’aquestes assignacions, el PSC també proposa reduir l’incentiu de productivitat dels treballadors de l’Ajuntament, de 90.000 euros a 30.000 euros, “amb l’objectiu de preservar el major nombre de llocs de feina” ha manifestat el portaveu socialista a l’Ajuntament de Figueres, Pere Casellas. “La presència de complements de productivitat força als treballadors a realitzar hores extraordinàries, un fet que es pot evitar mitjançant una millor gestió dels recursos humans” ha afegit.
D‘altra banda, el PSC també planteja en les seves al·legacions la reducció de 183.000 a 60.000 euros de les despeses institucionals i de representació. Una partida d’ús exclusiu de l’alcalde Santi Vila. “En diverses ocasions, hem denunciat l’ús partidista per afavorir els interessos electorals de CiU que n’ha fet l’alcalde i ens sembla que és una xifra desproporcionada en relació a l’activitat institucional del consistori” ha declarat Casellas. El mateix passa amb la partida de publicitat i comunicació, que podria reduir-se de 45.000 euros a 30.000, segons els càlculs del PSC. Igualment, el grup municipal socialista també proposa una disminució del 50% de la despesa en anuncis i publicitat, actualment pressupostada en 80.000 euros.

El PSC també ha criticat “la pèssima política negociadora de l’Ajuntament amb les empreses proveïdores de serveis tecnològics”. Segons Casellas, la partida dedicada al servei telefònic i Internet de les dependències municipals es podria rebaixar de 225.000 euros a 175.000, i així també ho recullen les seves al·legacions als pressupostos.

Els socialistes de Figueres també volen accentuar l’austeritat en l’organització d’esdeveniments culturals i actes populars. Segons el seu portaveu “en temps de crisi econòmica, cal limitar la despesa en les activitats festives a allò imprescindible”. Per això, també proposa una reducció moderada de les partides destinades a les festes majors, la cavalcada dels reis, l’Embarraca’t, l’elecció de l’hereu i la pubilla, la Fira del Vi, la Fira del Vehicle Ocasió, la Fira de la Caça o el Festival Internacional del Circ, entre d’altres. El PSC tampoc considera imprescindible l’adquisició de nous elements artístics i ja es va mostrar contrari al pagament d’una obra de caràcter religiós, tal i com es va manifestar en l’aprovació d’un conveni amb el pintor Lluís Roura.

MÉS POLÍTIQUES SOCIALS

Per contra, el PSC exigeix que s’augmentin els recursos dedicats a les polítiques socials en vista a la continuïtat de la situació de crisi econòmica durant aquest any 2012. Així, els socialistes consideren imprescindible augmentar la partida d’assistència social i d’ajuts a la família, de 54.550 euros a 104.550; la de subvenció de llibres escolars, de 42.500 a 60.000 euros; la d’ajudes a la família, de 50.000 a 100.000 euros. A més, el PSC al·lega la necessitat d’incrementar la partida destinada a la conservació de les vies públiques, de 100.000 a 150.000 euros. “Vista la lamentable situació d’algunes de les vies públiques de la ciutat, considerem que hem de fer un major esforç per donar el servei que els veïns de Figueres reclamen” ha matisat el portaveu del PSC.

Tot i l’increment d’aquestes últimes partides destinades a les polítiques socials i a la millora dels carrers, el PSC calcula que, si s’apliquessin totes les seves al·legacions, l’estalvi seria de 530.520 euros. Un recursos que, al parer de Pere Casellas, “podrien servir per modificar la taxa de les llars d’infants durant el segon trimestre de 2012 i pal·liar els efectes del seu augment a causa de les males polítiques de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament”. S’hi haurien de dedicar al voltant de 80.000 euros, procedents d’aquest estalvi, “amb l’objectiu de reduir la pressió econòmica que suporten els pares que porten els seus fills a les llars d’infants de Figueres”. L’augment de les taxes de les llars d’infants s’ha justificat per la manca de recursos que han deixat d’arribar des de la Generalitat, però si l’Ajuntament hi dediqués aquests diners, els pares s’estalviarien al voltant de 100 euros anuals dels 200 que han vist incrementada la taxa. Així mateix, el PSC proposa construir un mòdul polivalent al CEIP Carme Guasch, també procedent d’aquest estalvi de 530.520 euros. Una obra que tindria un cost de l’entorn dels 50.000 euros i que deixaria 400.520,01 euros per cobrir romanents de tresoreria negatius.

Per últim, el PSC també ha denunciat que l’interventor i el secretari ja han informat negativament sobre el pressupost per no complir amb la normativa d’aplicació. En aquest sentit, el PSC reclama la seva modificació per adequar-lo a la normativa.

dissabte, 11 de febrer del 2012

Seriositat? (I)

Fa 15 dies el senyor Alcalde va convocar el Consell de Ciutat per a mostrar la seva proposta de tren soterrat. Ahir El Punt Avui publicava una discreta notícia segons la que el Parlament de Catalunya rebutja la proposta... amb els vots de CiU!

Qualsevol comentari sobre coherència, rigor o seriositat en la manera de fer del Sr. Alcalde és sobrer.

dimecres, 1 de febrer del 2012

Sobre la retribució del govern de la ciutat

Avui hem publicat una nota de premsa en la que expliquem que tots els grups municipals de l'ajuntament de Figueres, - excepte el de convergència i unió, lògicament - hem presentat una moció amb una proposta de reducció de retribucions dels regidors de l'equip de govern municipal i les dels seus assessors.

Us la reprodueixo íntegrament. Considero, i no soc l'únic, que ja és hora de fer públiques determinades situacions i exigir maduresa i sentit de la  responsabilitat a qui pertoqui.

L’oposició de Figueres reclama a l’alcalde que els regidors només puguin rebre retribucions d’una sola administració

El PSC, el PP, ERC, la CUP I ICV critiquen la política d’indemnitzacions de CiU, acusen l’alcalde de limitar-los els mitjans i denuncien que les retallades anunciades per l’equip de govern en els càrrecs de confiança són una pura operació cosmètica

Els grups reclamen que les retribucions per assistència dels regidors de l’equip de govern es rebaixin també d’un 50% com s’ha fet amb les de l’oposició; exigeixen que es prescindeixi d’un dels tres càrrecs adscrits a l’alcaldia i que no s’ampliI el règim de dedicació del tinent d’alcalde Josep Maria Godoy

Els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Figueres reclamen en una moció conjunta que els càrrecs electes del consistori només puguin percebre sous o indemnitzacions per assistència o qualsevol altre motiu d’una sola administració. Els grups reclamen, també que les assignacions per assistència a la junta de govern local es redueixin d’un 50% i quedin en 3.888 euros anuals, tal i com ha ordenat que es faci l’equip de govern per als portaveus dels grups de l’oposició. La moció inclou dues peticions més: que es prescindeixi d’un dels tres càrrecs de confiança adscrits a l’alcaldia i que no s’ampliï el règim de dedicació del tinent d’alcalde Josep Maria Godoy.

L’oposició sosté que la política retributiva de l’Ajuntament de Figueres aplica mesures d’austeritat als regidors i portaveus de l’oposició que ofeguen els grups. Les polítiques d’estalvi en assignacions i sous de càrrecs electes i de confiança de CiU, en canvi, són merament cosmètiques.

L’Alcalde Santi Vila va proposar, i aprovar inicialment, una nova retallada del 5% del sou dels càrrecs electes que s’afegia a una altra del 15% ja aprovada el mes de juny passat. A banda d’aquest ajustament en les percepcions per assistències dels regidors, l’equip de govern va proposar i aprovar inicialment una altra rebaixa del 50% en les retribucions per assistències dels portaveus.
Aquestes retallades, afegides a la manca de despatx, telèfon efectiu o suport administratiu, deixa els partits de l’oposició en una situació de precarietat per a l’exercici de les seves funcions.

Els portaveus de l’oposició reben ara 10.182 euros anuals i els regidors de l’oposició no portaveus 7.182 euros anuals. La despesa de l’Ajuntament de Figueres quant a indemnitzacions per assistències als regidors a l’oposició (que no comporten cap cost de seguretat social) és de 79.638 euros anuals, la mateixa quantitat que cobra la tinent d’alcaldessa Marta Felip sumant les seves responsabilitats a l’Ajuntament i la Diputació.

L’equip de govern disposa de 6 càrrecs de confiança, amb sous que van des dels 25.000 als 66.605,19 euros anuals. Tres regidors, els senyors Manel Toro, Joaquim Ferrer i Joaquim Felip, cobren un sou de 30.083,14 euros en règim de mitja dedicació. Tanmateix, al pressupost de l’exercici 2012 s’hi inclouen 30.083,14 euros anuals per a una nova mitja dedicació exclusiva per al tinent d’alcalde Josep Maria Godoy.

D’altra banda 6 regidors més de CiU, Pere Giró, Dolors Pujol, Sergi García, José Luís Yécora, Mercè Castellò i Sònia Trilla perceben anualment 14.958,00 € anuals.

L’Alcalde Santi Vila cobra 20.520,00 euros anuals per assistències i senyora Marta Felip en rep 17.958, també anuals. Els membres de l’equip de govern de Figueres Santi Vila, Marta Felip, Pere Giró i Quim Felip també cobren per la seva tasca política en altres administracions:

L’alcalde Santi Vila percep anualment del Parlament de Catalunya 78.422,44 euros anuals (30.156,56 dels quals corresponen a una indemnització per raó de distància) de manera que la retribució total de l’Alcalde Vila amb càrrec a les administracions és de 98.942,44 euros anuals.

La tinent d’alcalde Marta Felip percep 60.000 euros anuals amb càrrec a la Diputació de Girona com a diputada en règim de dedicació exclusiva. La seva retribució total amb càrrec a les administracions és de 77.958 euros anuals.

El regidor i Conseller comarcal Quim Felip cobra anualment del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la quantitat de 24.000 euros per mitja jornada. La seva retribució total amb càrrec a les administracions és 54.083,14 euros anuals.

El regidor Pere Giró rep una indemnització per assistències al Consell Comarcal i pròximament s’incorporarà com a vicepresident del Consell Comarcal el regidor José Luis Yécora, que també rebrà les corresponents indemnitzacions per assistència.

Que la despesa de l’Ajuntament de Figueres en l’equip de govern, incloent salaris, assistències de regidors i salaris de càrrecs polítics és de 537.880,41 € anuals. No es comptabilitza el cost de seguretat social.