dimecres, 30 de setembre del 2015

Estem per les persones i impulsem l’economia

Com ja sabeu, s’han presentat les ordenances fiscals per al 2016. He de dir que estem satisfets: compleixen amb l’objectiu que ens vam marcar quan vam fer el pacte de govern. Estem constatant la capacitat d’aquest govern de coalició de treballar per assolir uns objectius comuns.

En aquest cas concret, les modificacions en les ordenances pretenen donar impuls a l’activitat econòmica, afavorir la creació de llocs de treball i una millora, en definitiva, per al conjunt de la ciutadania.

Els punts en què es concreten aquests propòsits són: 

1.- Congelació d’impostos; l’IBI es manté al mateix nivell que l’any passat
2.- Beneficis socials: bonificacions a famílies nombroses (com, per exemple, la bonificació de l’IBI en un 95% per a famílies nombroses o la reducció del 100 % de la taxa de les llars d’infants), servei de menjador per a persones amb alt risc d’exclusió social, nou tram
especial per a rebaixar la taxa d’aigua a les famílies nombroses.
3.- Cobrament de taxes a les entitats que disposin de pisos buits i no els posin al mercat: 400,00 € per als que tinguin un pis tancat sense justificació durant dos anys.
4.- Beneficis mediambientals: un 40 % menys per la utilització de la deixalleria; 95 % de bonificació d’IBI per a ús d’energies renovables.

D’altra banda, també hi ha una seguit de mesures destinades a afavorir l’activitat econòmica:
1.- Rebaixa del tram alt de la zona blava en un 25 %.
2.- Bonificacions per a la rehabilitació de façanes: un 95 % a l’ISCIO per a rehabilitació de façana
3.- Bonificacions al petit comerç:  un 75 % a l’ISCIO per a modernització i millora del petit comerç.
4.- Bonificació a la creació de llocs de treball:  50 % de la taxa de llicència d’activitats econòmiques per a nous emprenedors que creïn llocs de treball que es mantinguin 2 anys.

En resum: les ordenances fiscals 2016 compleixen amb l’objectiu que ens vam fixar quan vam fer el pacte de govern.

La nostra voluntat és continuar treballant en aquesta línia en benefici de tota la ciutadania.