divendres, 23 de juny del 2017

Sobre la convocatòria de la plaça de director/a del Museu de l'Empordà

Avui reprodueixo la nota de premsa que el PSC ha publicat sobre aquest tema:

El PSC impugna el Decret d’aspirants admesos i exclosos del concurs per a la plaça de director del Museu de l’Empordà
El grup municipal socialista detecta irregularitats en el respecte a la confidencialitat dels aspirants i la confecció i composició del tribunal
El Grup Municipal del PSC de Figueres va presentar ahir dimarts dia 20 de juny un recurs impugnant el Decret que establia la llista d’admesos i exclosos del Concurs per a la plaça de director del Museu de l’Empordà, així com el tribunal escollit per decidir la plaça i que consta en el mateix Decret.
Hi ha diversos motius que han provocat aquesta decisió. El Decret no respecta la confidencialitat dels aspirants i els exposa amb nom i cognoms, quan hi haurien de constar només a través dels seus números de DNI. Al mateix document es nomena President de la mesa del tribunal la persona que haurà d’estar sota les ordres del futur director/a, la qual cosa vulnera el principi d’independència i no discrecionalitat que ha de garantir que en el procés cap membre del tribunal es vegi coaccionat i/o pressionat.
En el Decret no s’acredita tampoc ni la titulació, ni la categoria dels membres del tribunal que, segons la normativa vigent, han de tenir una titulació igual o superior a la que s’exigeix als aspirants. Igualment, el PSC ha sol·licitat que els tècnics externs siguin de fora de la circumscripció de Girona, atès que l’àmbit museístic de les comarques gironines és relativament petit, un aspecte que pot ser contraproduent en el procés d’adjudicació de la plaça.
Per tot això, el PSC ha sol·licitat la suspensió del procés de sel·lecció fins que s’hagin resolt totes aquestes irregularitats i quedi garantida la imparcialitat així com la correcta aplicació dels principis de mèrit i capacitat de la convocatòria.
En aquest sentit el regidor Alfons Martínez, considera que “és una llàstima que un procés que està sent massa llarg i que havíem aconseguit encarrilar-lo amb plenes garanties i amb la unanimitat del plenari municipal, es vegi entel·lat d’aquesta manera”. I rebla: “El Museu de l’Empordà i la ciutat de Figueres no s’ho mereixen, demanem al Govern que recapaciti i recondueixi la convocatòria de manera que tots poguem sentir-nos satisfets del resultat final”.