dilluns, 23 d’octubre del 2017

L'aparcament de la carretera de Llançà

Al passat ple es va aprovar l’adquisició d’un terreny situat  l’entrada de Figueres, al costat de la carretera de Llançà, per un import de 242.000,00 €, més els impostos corresponent. Aquest terreny està afectat per dues servituds, la de la carretera i la de la riera, és  qualificat com a 3a al planejament i no s’hi pot construir res.  Al nostre entendre, té un valor residual d’uns 50.000, lluny dels 242.000 que n’hem pagat. Hi ha un informe extern i un de municipal que acrediten els 242.000, però també n’hi un de nostre que diu que no val això. La gravetat del tema és que la Sra. Felip m’acusa de sembrar dubtes sobre el valor i l’honestedat de l’operació.  Doncs sí, és cert: tinc molts dubtes perquè aquest assumpte es podria haver resolt mitjançant una expropiació i, en canvi, s’ha preferit fer una compra directa.

Tinc tants dubtes com els tindria qualsevol persona que sap, com jo, que es paga menys per un metre quadrat de terreny edificable al centre de Figueres del que ha pagat la Sra. Felip per un solar erm en el qual mai no s’hi podrà construir res.