divendres, 17 de juny del 2016

Feina feta. Feina per fer

Ha passat un any des de les darreres eleccions, els resultats de les quals ens van permetre negociar i accedir a formar part del govern de la ciutat. El nostre lema proclamava la voluntat d’entrar a governar i no ens hem arronsat. És un bon moment per fer un primer balanç, necessari per saber on som i cap a on anem.

Puc dir que estem treballant en la implementació i consolidació de les línies estratègiques de les àrees que dirigim, però també en la resta d’àrees, com es veurà properament en la presentació del Pla d’Acció Municipal (PAM). El resultat no és gens menyspreable: bona part de les 50 propostes de treball que fèiem en campanya estan en marxa o en vies d’estar-ho. S’està treballant ja en projectes de participació ciutadana. L’atenció a les famílies més vulnerables és una prioritat màxima: malgrat les dificultats, es treballa per poder incrementar la disponibilitat d’habitatges per acollir les famílies sense recursos i per millorar-ne les condicions de vida. La lluita contra la pobresa energètica és un fet.

En l’àrea d’esports, per exemple, s’està treballant per millorar i incrementar els equipament esportius i el projecte del nou pavelló esportiu va definitivament endavant.  A Cultura s’està treballant per poder presentar a curt termini el nou pla de cultura que ens ha d’ajudar a situar-nos en el mapa, alhora que s’estan desenvolupant diferents projectes entre els quals destaquen les accions destinades a millorar el Museu de l’Empordà, el manteniment de la Casa Empordà com a espai expositiu o la potenciació de l’espai dels Caputxins com a part fonamental de l’eix escènic de la ciutat. 

En qüestions que ens afecten la butxaca, a les ordenances fiscals d’aquest any ja es recullen algunes dels propostes que fèiem en campanya (rebaixa preu zones blaves, rebaixes de taxes diverses), que suposen un alleujament de les càrregues sobre una part considerable de la ciutadania.

La potenciació del paper de mediació de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Guàrdia Urbana també és una de les prioritats evidents que atenem. L’atenció, assessorament  acompanyament als ciutadans en situacions de conflicte de convivència derivades d’ocupacions, actes incívics, etc. és bàsic. Incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana és una altra acció que té data. 

Òbviament, des de  la responsabilitat que implica governar en coalició a vegades hem de reconsiderar i resituar propostes, però creiem que els esforços de tots plegats estan prou ben encaminats. En qualsevol cas, amb la vostra ajuda, no ens estarem de revisar i avaluar amb sentit crític les nostres accions.

dijous, 2 de juny del 2016

Ajuts als infants

La setmana passada vàrem presentar una línia d’ajuts per a fer esport per a infants en situació d’exclusió social o amb greus mancances socials i econòmiques. És un ajut econòmic per fer front a les quotes dels clubs, l’equipament i les despeses federatives, si és que n’hi ha, en la disciplina escollida. 

Estem davant un treball compartit entre les regidories d’esports i benestar social. Òbviament l’ajut a les famílies permetrà millorar el dia a dia d’infants, que tindran una oportunitat de relacionar-se i créixer en un entorn més divers, però també és cert que representa un ajut indirecte als clubs, que sovint ja estaven assumint algunes d’aquestes despeses per poder donar un cop de mà a famílies en risc i no excloure-les. Vagi per endavant, doncs, el nostre agraïment als clubs.