dissabte, 12 de juny de 2010

Gestió municipal de l’embarraca’t, un exemple a no seguir!


Aquesta setmana ha saltat a la premsa el fet que la persona contractada per a gestionar l’embarraca’t ha repartit 11.388,00 € provinents del benefici de la barraca de gots (ho transcric literalment: podeu comprovar-ho en el mail enviat per en Ramon Serra a totes les entitats i que us adjunto) entre les entitats que disposaven de barraca.

L’Embarraca’t, lògicament, genera despeses -les més destacades de les quals són les actuacions dels grups i el lloguer d’escenaris i equipament de llum i so- i ingressos, que provenen dels contractes de patrocini, del lloguer de les barraques a les entitats i, finalment, de la "venda" dels gots de plàstic.

Els gots reciclables són pagats per un proveïdor de begudes i, com és sabut, es "deixen" als usuaris a canvi d'una "fiança" d'un euro. La majoria dels usuaris de barraques no retorna els gots per recuperar la fiança el darrer dia de concerts, de manera que es genera un ingrés que es queda l’ajuntament en virtut d'un acord amb el proveïdor. Aquest any la quantitat obtinguda per la venda dels gots ha estat d'uns 11.388,00 €, que haurien d'haver-se comptabilitzat a favor de l'ajuntament com a ingrés.

Dic que "haurien" perquè aquest any la cosa ha anat una mica diferent. Si fem una mica de memòria es va contractar un gestor extern, el senyor Ramon Serra, per gestionar l’Embarraca’t en comptes de confiar-ho als funcionaris municipals que ho havien fet fins ara. Nosaltres ja ens hi vam oposar. Teníem motius per desconfiar-ne i ara tenim raons per denunciar-ho i demanar responsabilitats. El contractat extern va decidir que els 11.388,00 € euros provinents de la venda de gots reciclables havien de tenir un destí millor que la caixa de l'ajuntament. Així que, després de repartir-ne una part a les entitats que van participar a l’embarraca’t i guardar-ne una altra per a assumir compromisos misteriosos, va decidir que tots plegats anirien a sopar per celebrar l’èxit de l’Embarraca’t.


Ras i curt: no s’ha ingressat ni un euro a la caixa de l’ajuntament, s’han repartit 11.388 € en sobres i en efectiu i s’ha fet un sopar.

Com era d’esperar la resposta del govern proclamant la correcció del procediment no s’ha fet esperar. Això si, amb una nota de premsa que no té preu i que mereix un acurat comentari de text.

Permeteu-me transcriure el més destacat i el que en penso:

El punt de partida econòmic de l’organització d’aquest esdeveniment de les Festes de Santa Creu és de 145.000 € en despeses (partida 10 17 33404 22609), i de 13.000 € (partida 10 33604) d’ingressos.

Efectivament el cost previst són 145.000 i els ingressos 13.000, aquests ingressos cada any han correspost a la venda de gots en una barraca escollida per fer-ho. Quin document avala un canvi per a repartir aquests diners en sobres, en efectiu i sense fiscalitzar per la intervenció municipal?

El pressupost final aprovat per a la realització de l’embarraca’t 2010 és de 155.400 €  dels quals 143.400 € provenen de la partida d’embarraca’t (10 17 33404 22609) i 12.000 €  provenen de l’esponsorització  que les comissions negocien amb el proveïdor de les begudes i que determinen que aquesta quantitat vagi a ampliar la despesa de les actuacions musicals i així millorar l’oferta musical de l’activitat. Aquest pressupost és aprovat en data 9 d’abril de 2010.

Aquí comencen els problemes reals. El pressupost final no és el que diu el govern, és el que consta al pressupost municipal i no el que pugui acordar el senyor Xavier i el seu amic Ramón amb les entitats. Se’ns diu que el pressupost s’augmenta en 12.000 provinents d’esponsorització que les comissions negocien amb el proveïdor de begudes, molt bé: on és el conveni del proveïdor de begudes amb les entitats? És amb una o amb totes? Se’ns diu que per pagar músics, molt bé qui paga els músics? L’ajuntament o les entitats? L’ajuntament, doncs els 12.000 haurien d’ingressar a la caixa de l’ajuntament per després pagar músics. O és que l’ajuntament a més de pagar les entitats amb sobres també hi paga els músics?

Una última pregunta: el pressupost que diuen aprovar en data 9 d’abril substitueix la voluntat del Ple?... En Santi Vila ho té molt clar:

(Entrevista digital publicada a Diari de Girona i Empordà. Si la voleu consultar-la cliqueu aquí)

Així mateix, les entitats varen negociar amb l’empresa proveïdora de begudes que també es fes càrrec dels gots  reutilitzables amb què servir les consumicions,  dins els tractes de proveïment que estableixen les entitats amb el proveïdor acordaren que, els beneficis que suposa la no recuperació de la fiança que s’aplica per la seva utilització per part de l’usuari, es repartiria entre les entitats. Un cop finalitzada l’activitat, aquesta quantitat és de 11.388 €.

Aquí els responsables de l’embarraca’t superen el que és insuperable. Penso que no deixen ni una norma tributària per incomplir, i la Llei d’Hisendes Locals ja n’hi en parlo. M’agradaria saber que en pensa el proveïdor de les begudes si no és que fa sopes en un frau.

Per puntualitzar, no em consta que els beneficis dels altres anys de la venda de gots se’ls quedessin les entitats. En tot cas resulta que el gestor extern va recollir els diners a l’entitat encarregada de vendre els gots i els va repartir. Un responsable municipal col·locant diners sense fiscalitzar en sobres i repartint-los! Quants en va repartir? Ell diu que 11.388,00 €. Si ell ho diu bé, però prefereixo que m’ho digui l’interventor!
Que jo sàpiga si el proveïdor de begudes volia fer això havia de fer un abonament sobre els productes consumits. Fixem-nos que al final la nota del govern diu que els diners que es reparteixen són del proveïdor, no tenen suport documental, es reparteixen en efectiu i en sobre...això és en negre. Foto: un responsable municipal repartint diners en negre d’un tercer?

En concepte de repercussió de costos per a la instal·lació d’estands, l’ajuntament ingressarà un total de 13.845 € per part de les entitats, cobrint així el pressupost d’ingressos previstos. 

En aquest punt ja no sé que dir! Com és possible que el contractat adhoc amb la voluntat i connivència del seu cap Xavier Diaz, reparteixi diners en sobres quan coneix que les entitats deuen 13.845 € a l’ajuntament. No és més senzill ingressar el contingut dels sobres?

En qualsevol cas el que s’havia de fer és ingressar els diners a l’ajuntament i després si políticament es volia, compensar l’ocupació de via pública. També es podia acordar la concessió d’una subvenció via junta de govern però MAI dels MAIS es poden repartir calers recaptats en un espai municipal per un treballador municipal en sobres i després organitzar una xefla.

Conclusions:

1. Aquesta nota és el somni de qualsevol inspector d’hisenda. En poques línies dos il·lícits tributaris.
2. Es reparteixen diners en sobres per un responsable municipal a entitats que deuen diners a l’ajuntament i després es fa un sopar!
3. Vista la situació hem demanat:


- Còpia dels convenis amb el proveïdor de begudes dels dos darrers anys que tinguin relació amb l’embarraca’t. Degudament diligenciats per senyor Secretari en relació a la data de registre d’entrada a l’ajuntament.

- Còpia de les actes de les reunions de preparació de l’embarraca’t. Degudament diligenciades en relació a les dates de celebració i dates d’entrada de les actes al registre general.

- Informe del Sr. Interventor sobre la gestió de l’embarraca’t en relació a la gestió comptable dels ingressos i les despeses i amb expressa comparació amb els darrers 5 anys.

4. La opinió del PSC, transmesa pel regidor Ciro Llueca el passat dimarts, és que els diners municipals no es reparteixen en sobres i molt menys es va a sopar amb ells i que aquesta pràctica un cop acreditada exigeix la immediata assumpció de responsabilitats polítiques pel coordinador de l’àrea Xavier Díaz com a últim responsable d’aquesta praxi.
5. No es va demanar cap responsabilitat a ERC en quan considerem que acaben d’aterrar, que tot ha estat preparat per l’anterior regidora Sra. Milán que és qui va contractar el gestor extern per a fer una gestió excel·lent.
6. No hi ha inconvenient en subvencionar les entitats; al contrari, però amb compliment de la legislació vigent.

17 comentaris:

 1. Benvolgut Sr. Casellas,

  no sé ni per on començar de tantes acusacions fonamentades en el pervertiment de la informació que fa. Queda demostrat que amb el seu escrit que la única cosa que pretén és aixecar merder per així poder atacar a l'actual govern. Per fer-ho, doncs, no té en compte que està atacant a una gestió pactada amb entitats de la ciutat, és a dir, amb ciutadans de la vila que pretén governar... Ja li dic, doncs, que acusant de mentiders i estafadors a la gent que ha de confiar en vostè i, en última instància, votar-lo, ho té cru.

  El model de l'Embarraca't d'enguany és una aposta de l'ajuntament per un Embarraca't participatiu que les entitats organitzadores de l'Embarraca't porten reclamant fa anys i que només s'ha acceptat gràcies al govern de l'actual alcalde. Això vol dir que aquest any han estat les pròpies entitats les que han organitzat tota la festa. L'ajuntament els ha donat els 145.000€ que es destinen a aquesta i els ha facilitat un tècnic per dur a terme la feina administrativa feixuga, en Ramon Serra.

  Així doncs, amb la partida de 145.000€ s'han pagat totes les despeses que genera la festa. Sempre treballant amb pressupostos tancats i que no excedissin aquesta quantitat.
  Els 12.000€ de la casa Darnés no és un patrocini, sinó que són els interessos que generen les begudes que les entitats compren a la casa. Així doncs, que són diners de les entitats. Doncs bé, enguany, les entitats s'ha posat d'acord en destinar aquests diners per ampliar l'oferta musical de l'esdeveniment. Per tant, augmentaven la partida en 12.000€.

  (segueixo en el pròxim comentari)

  ResponElimina
 2. (continuació)

  Què ha passat aquest any? Doncs que per sorpresa de les entitats i del coordinador tècnic, en Ramon Serra, es crea un benefici de 11.388€ en matèria dels gots no retornats per la gent. Davant aquest fet inesperat, les entitats demanen si aquests diners es generaven els altres anys i què se'n feia, ja que tot i que les entitats també eren part de l'organització de barraques mai se'ls havia comunicat aquest fet i mai se'ls havia informat que aquests diners s'ingressaven a l'ajuntament. Per tant, l'ajuntament ingressava uns 11.000€ de benefici provinent dels usuaris de l'Embarraca't. Enguany, el caràcter participatiu de la festa ha fet coneixedores a les entitats de tals quanties i els ha delegat la decisió de què fer-ne. Tenint en compte que eren beneficis de la festa i que les entitats són les organitzadores de la festa per tal d'obtenir ajudes pel desevolupament de les seves tasques, van acordar repartir aquests beneficis entre equitativament entre les entitats.

  Per tant Sr. Casellas, on està el frau? Els 145.000€ de la partida es van destinar a fer la festa, i les entitats han ingressat els 13.845€ a l'ajuntament en concepte de les taxes. Els 11.388€ no estan contemplats enlloc perquè són beneficis de la festa, com ho són també els x € que les entitats han guanyat amb les seves respectives barraques.

  No troba que és just repartir els beneficis de la festa entre les entitats organitzadores de la festa? A més tingui en compte que parlem d'entitats, organitzacions ciutadanes sense ànim de lucre! És com si acusés de frau una ONG que rep la solidaritat de la ciutadania per desenvolupar la seva tasca!

  A més vostè s'ha contradit molt clarament dient:

  1. "el cost previst són 145.000 i els ingressos 13.000, aquests ingressos cada any han correspost a la venda de gots en una barraca escollida per fer-ho."

  2. "En concepte de repercussió de costos per a la instal•lació d’estands, l’ajuntament ingressarà un total de 13.845 € per part de les entitats, cobrint així el pressupost d’ingressos previstos."

  Sr. Casellas, crec que ha comès un petit error dient que els 13.000€ d'ingressos corresponen als beneficis de gots. Perquè com molt bé exposa després, aquests ingressos procedeixen de les taxes que paguen les entitas, no del benefici de gots. L'ajuntament, doncs, cada any excepte aquest últim ha estat ingressant 26.000€ (benefici de gots + taxes de les entitats), i no 13.000€.

  Salutacions,

  Ramon Gómez

  ResponElimina
 3. ciutadà que paga impostos a Figueres14 de juny de 2010, a les 15:59

  Benvolgut Senyor Ramon,

  Jo sóc un ciutadà de Figueres humil, sense cap interès econòmic. Però, com que pago impostos, no acabo de veure clar un parell de coses que vostè diu:
  "Les entitats són les organitzadores": No hi estic d'acord, qui paga és l'ajuntament. En conseqüència, és qui ha de fer la gestió.
  També diu, textualment: " el caràcter participatiu de la festa ha fet coneixedores a les entitats de tals quanties i els ha delegat la decisió de què fer-ne". Això no deixa clar qui ha estat el qui ha decidit què fer d'aquests diners. Un altre cop: l'ajuntament és qui paga, i és qui ha de decidir què fer-ne.

  Entenc que l'ajuntament cedeix l'espai a les entitats, d'algunes de les quals en sóc simpatitzant. I em sembla bé que participin en la presa de decisions, participin, no decideixin, ja que no só les que paguen. Però no entenc aquest raonament que fa. Per la mateixa regla de tres, jo podria dir: "el tècnic contractat de l'ajuntament ha organitzat les barraques i en conseqüència, ell es pot quedar els diners de beneficis extraordinaris." Ja que sembla ser que el tècnic també ha organitzat, no?

  Doncs de la mateixa forma que les entitats reben ingressos pel que venen, el tècnic rep un sou. Però la resta de diners, no s'han de computar com a beneficis, no? Si no, prego que m'ho torni a explicar perquè no ho entenc.

  Jo sóc un ferm partidari de les barraques que duraven tota la setmana, per aquesta banda, cap problema. I no m'he ficat mai amb els beneficis que treuen les entitats, però em sembla que el que diu aquí, s'ha passat un pèl. I, ull, que no estic en contra que de aquests diners acabin anant a parar a les pròpies entitats, però s'ha de fer seguint els passos adequats. Altrament, jo juraria que tot això és diner negre.

  ResponElimina
 4. Molt bé, Sr, Ramon
  L'any que ve, doncs, que les entitats muntin les barraques sense l'ajuntament, que paguin la taxa que toqui, igual que els firaires, i que es quedin tots els beneficis. A veure si hi ha collons de fer un pas sense anar a somicar a l'alcalde collonut que dius que tens perque us passi una subvenció ni que sigui dins un sobre.
  Mentre això no vagi així, el que s'ha fet aquest anys és un frau.
  Jo pago impostos (molts) i mai no he vist un sobre.

  ResponElimina
 5. Sr. Ramon,
  El Sr. Casellas no diu enlloc que els diners que es treguin de benefici no vagin a les entitats, però sí que no s'ha de donar en sobres, en diner negre, com si això fos Kansas City.
  Els 11.000€ han de passar per la caixa de l'Ajuntament, i les entitats després ja es veurà que se'n fa dels diners; abans que se'ls quedin, que com vostè diu ja tenen beneficis amb les seves barraques, potser s'hauria de pagar deutes si n'hi ha.
  No és gestionen recursos i esdeveniments on dóna la cara l'Ajuntament pagant a tots en negre, i anar a celebrar-ho a més a més. Això és poc rigorós i aixeca sospites quan on n'hi hauria d'aixecar dels mateixos gestors, "municipals", encara que siguin triats a dit per l'Alcalde. Una mica de rigor amb els diners dels altres.
  El mínim que s'havia de fer és el que ha fet el Sr. Casellas; a veure si a sobre de fer i desfer amb els diners de tots, no podrà l'oposició denunciar el que és segur una mala pràctica i ves a saber si hi ha alguna cosa més.
  En aquest Ajuntament cada vegada es treballa amb més impunitat, i a sobre es vol tenir raó.
  Una salutació. Josep Garcia.

  ResponElimina
 6. Pere, cap reacció a la notícia sobre el sou de l'alcalde Santi Vila? 105.419,16 anuals donarien per comprar molts gots de barraques, Ramon....

  http://www.aragirona.cat/noticia/13645/joan-pluma-psc-i-santi-vila-ciu-els-politics-gironins-mes-ben-pagats-de-les-comarques-de-g

  ResponElimina
 7. Doncs jo crec que en Pere té raó, tots els diners han de se declarats, però també crec que ja són ganes de tocar la pera per aquests pocs diners. Si parléssim milions d'euros llavors ja sí que es podria "atacar" aquests moviments, però... sisplau, que oportunistes que sou, sembleu policies.

  ResponElimina
 8. Ramons Gomez: dius "ampliar l'oferta musical"?? Si ha estat la pitjor programació de la història de barraques. Ai no, que l'any 91 el cap de cartell eren els Pixamandúrries!!! La mainadeta independentista aquest any heu tingut la vostra festa però l'any que ve serà tan vostra que només hi sereu vosaltres.

  ResponElimina
 9. Lluny d'acrituds, Ramon, les entitats heu d'entendre la diferència entre que estigueu contentes pel sistema de gestió i que aquest sistema de gestió, des d'un ajuntament, sigui il·legal. El que ha denunciat el PSC no és que les entitats no tingueu dret a percebre ajudes o "beneficis" (amb lo malament que queda aquesta paraula), si no que aquest dret s'ha de volser (l'hem de voler) dins dels termes que marca la legalitat. Ara imagina't que la Guàrdia Urbana decideix "participativament" repartir-se els diners dels cobraments de les multes perquè creuen que tenen el dret legítim de cobrar més hores extres. Ho trobaries un escàndol? Doncs vet aquí la qüestió. No és el que s'ha fet, si no com s'ha fet. Si l'Ajuntament volia ajudar-vos, tenia altres fórmules legals i no aquest tàctica , lletjota, rastrera i il·legal de repartir sobres.

  Les entitats no us heu d'ofendre. Heu d'exigir garanties legals que impedeixin que el govern us utilitzi com a pantalla de les seves maniobres populistes. Això de comprar-vos la lleialtat d'aquesta manera sembla més digne de Venezuela que de Figueres i posa en Santi Vila i el seu amic Díaz a l'alçada de l'Hugo Chávez.

  ResponElimina
 10. Ramón.;

  T'haig de dir que em ratifico en totes i cadascuna de les afirmacions que faig en la meva nota i en l'exigència de responsabilitats polítiques. Una puntualització, no diguis que s'han ingressat els diners de l'ocupació dels stands perquè no és veritat.
  Una cosa més, en cap moment qüestiono que les entitats no hagin de rebre ajuts, no caiguis en la simplesa de pensar això. Si hi ha ajuts s'han de donar amb tots els mecanismes legals i amb tota la transperència.
  El que afirmo (bé el mateix Ramón ho diu) és que s'han repartit diners en sobres per part d'un treballador municipal i això és irregular i ilegal.

  Salut

  ResponElimina
 11. Filiprim.;

  Aquesta notícia s'ha de contrastar però en qualsevol cas jo no tinc cap inconvenient en que la gent es guanyi la vida. Mai m'heu sentit criticar el sou de ningú ni ho faré ara.
  Entrant a la notícia m'ha extranyat el fet de que parli d'una partida de 30.000.00 € per desplaçaments, això no crec que ho cobri perquè seria decepcionant. El PSC no farà batalla amb el sou de l'Alcalde.

  Pere

  ResponElimina
 12. aixó és xauxaaaa!!!!,aaaiiii festaaa!!!!, sobres cap aquí,(detalls cap ) aiii!!!!sobres cap alla, em sembla que ja és l'últim, que pot passar a la ciutat dels detallssss

  ResponElimina
 13. Crec que això és el que passa quan et creus més guapo i més savi que ningú i poses els teus amiguets a fer feina que no saben fer, o a portar la gestió d'una ciutat.
  Això de ser alcalde et ve gran, Vila!... Torna a merdejar al consell comarcal i a fer classes i seminaris

  ResponElimina
 14. Ciutadà que cobra molt menys que l'alcalde15 de juny de 2010, a les 21:23

  Doncs jo crec que saber el que cobren els nostres polítics és sa. Altrament, no es pot contextualitzar una baixada de sou de 2400€. No és el mateix reduir 2400 de més de 100000, que reduir-los d'un sou de 30000. Jo
  opino que tots els polítics haurien de publicar cada any els seus ingressos (sou, dietes i tot) i el seu patrimoni.

  ResponElimina
 15. Crec, sincerament, que s'ha d'apostar per la transparència i per dir les coses clares, però sense perdre mai les maneres, el respecte i el sentit comú... No tots els comentaris segueixen aquesta línia, però em fa l'efecte que tu, Pere, ja t'encarregues de no atiar aquesta manera de fer. A més, parles amb coneixement de causa i et documentes, malgrat que alguns volen fer creure que només actues a toc de rumor i sense altre criteri que fer-te veure.
  Jo crec que estàs fent una oposició constructiva, fonamentada i ferma (i molts t'ho agraïm!) i que estàs realment capacitat per liderar amb un bon equip la ciutat quan arribi l'hora.

  ResponElimina
 16. Em sembla que aquest tal Sr. Gómez forma part de la ciutats dels detalls... molta parrafada, mal documentat i mentider aquest són els detalls d'aquesta ciutat.

  ResponElimina
 17. Això, això: els "petits detalls" que l'oposició denuncia sumats fan una bona "empastifada"! Algú ho ha de dir!

  ResponElimina