diumenge, 11 de març de 2018

Continua creixent el nas de l'alcaldessa


La setmana passada l’Alcaldessa va anunciar a bombo i platerets que signava un conveni que garantia l’Acústica per 3 anys. Doncs bé: no és veritat. Només cal mirar l’acord de Junta de Govern de 12 de març per veure que s’aprova el pagament per a aquest any i que la resta és una mera declaració d’intencions que plasma l’advocada de l’Ajuntament en el preceptiu informe que transcric:

També consta informe de la Tècnic d’Administració General en el qual adverteix que, tal com s'estableix al Pla estratègic de subvencions i en relació als exercicis 2019 i 2020, el conveni proposat no crea ni drets ni obligacions econòmiques per cap de les dues parts, sinó que es un document que plasma la voluntat d'ambdues parts de seguir celebrant el Festiva Acústica i Acustiqueta. Per aquest motiu, en cada exercici caldrà aprovar el corresponent acte administratiu i serà necessari que els successius pressupostos de l’Ajuntament de Figueres continguin les aplicacions pressupostàries corresponents a la subvenció nominativa pel Festival Acústica i Acustiqueta.”

Nosaltres ens alegràvem molt que s’hagués fet un miracle jurídic que permetés fer el conveni per tres anys. I constatem que, de miracle, miracles no n’hi ha,  però de mentides sí. En tot cas, segur que arribat el moment treballarem per tal de garantir la continuïtat de l’Acústica.

En fi: quan una política recorre a aquest estil ja està tot dit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada