divendres, 1 d’abril de 2011

Una Figueres a l’alçada de les seves possibilitats

El passat mes de febrer vàrem presentar a la nostra proposta de model de ciutat “Objectiu 2015” que conté les bases per al futur de la ciutat. El treball essencialment planteja un projecte de desenvolupament econòmic i urbanístic per a la ciutat. En realitat el desenvolupament econòmic és indisociable de l’urbanístic en tant que aquest és el marc on desenvolupar l’activitat econòmica i productiva.

Entenem que el futur de la ciutat passa forçosament pel turisme cultural urbà, això si sense oblidar que som capital de comarca. Actualment Figueres ja disposa de diversos motors per a atraure una gran quantitat de visitants com són la cultura i la marca Dalí, no hi deu haver millor marca al món, enguany hem tingut  més d’un millió de visitants i la Fundació ens diu que pretén doblar-ne el nombre. La situació en aquest moment és complexa perquè els visitants no es queden a casa nostra, visiten el museu a corre-cuita i surten disparats cap a Barcelona o alguna altra destinació costanera.

Un exemple: a BCN hi ha 14 milions de pernoctacions, a Figueres ben poques. Que ens falta? Ben senzill: una bona oferta pensada al voltant del turisme cultural. Penseu que a més del Museu Dalí tenim el del Joguet, el de l’Empordà, el de la Tècnica o equipaments de primer ordre com el Teatre Jardí o el futur auditori de caputxins.

Ara bé, això passa per tenir una ciutat més amable pel que fa a la circulació, amb més comerços on hi hagi una bona oferta que permeti als viatgers fer shopping en un horari compatible amb les seves necessitats. Cal fomentar l’associacionisme entre restauradors i hotelers per a  millorar l’oferta , cal la creació d’un catàleg de serves i la creació d’una marca de ciutat “universa” que sigui coneguda arreu del món (hem de competir a nivell mundial).  Totes aquestes actuacions propiciaran amb tota seguretat l’augment de l’activitat econòmica i per tant de feina i riquesa per al conjunt de la població amb la conseqüent reinversió pública i privada. Tota aquesta proposta no oblida les industries i serveis ja existents a la ciutat i que amb tota seguretat es veuran beneficiades per l’augment de l’activitat i per l’augment del suport que els podrà prestar l’administració local.

En aquest context de creixement econòmic que plantegem, el paper de l’administració serà posar les bases per a començar a atrapar aquest futur però sobretot serà optimitzar els recursos obtinguts de l’augment de l’activitat econòmica per a destinar-los a donar suport a l’activitat privada al voltant de l’objectiu de creixement però sobretot la implementació de polítiques socials, d’igualtat, educatives, formatives i de seguretat. Aquestes polítiques reblaran el clau sobre el model de ciutat oberta i progressista que proposem.

Com deia al principi d’aquest escrit cal un model urbanístic que permeti el desenvolupament econòmic en els termes proposats. Si analitzem les ciutats del nostre entorn que ens porten avantatge, totes tenen el planejament actualitzat des de fa 8 o 10 anys en  canvi el nostre és de quasi 30 anys endarrera. Resulta urgent doncs canviar el marc urbanístic per un marc adequat a les nostres necessitats.

La nostra proposta es basa en diversos eixos, el primer (no de Pla general) és la construcció de les rondes d’acord amb la proposta de PDSUF, és imprescindible el fet de treure els vehicles de pas del centre de la ciutat per tal de poder crear diverses zones a la ciutat que permetin el desenvolupament d’activitat al voltant del turisme com són el shopping o altres activitats de lleure.

L’altre eix és l’assumpció de la necessitat de limitar el creixement urbà a costa de consumir territori, cal doncs potenciar la rehabilitació d’edificis i en algunes zones un lleuger creixement en alçada, només a llarg termini seria factible el desenvopupament d’algunes zones a Horta Capallera, els eixamples propers a Vilafant o als terrenys que alliberarà l’estació vella.

El planejament es basarà en la creació de 4 parcs (entesos com a zones integrals amb serveis, zones verdes i equipaments), Sant Pau de la Calçada-Manol, Palol Sabaldòria, Castell i Santa Maria. Seran unitats al servei de tota la ciutadania amb per exemple zones esportives d’utilitat per a tots els ciiutadans en sentit ampli i amb cura de no duplicar equipaments. En aquest mateix escrit us deixo el link per a que pogueu descarregar-vos la totalitat de la proposta.

Una darrera, el parc del castell serà una zona importantíssima per la ciutat i tindrà la vocació de conquerir el castell per als ciutadans i les ciutadanes de Figueres i fer que d’una vegada sigui útil per a tots, especialment en el context del turisme urbà al que ens hem de dirigir.

Un cop construïdes les rondes i executades les grans infrastructures viàries connectarem el Parc de Sant Pau amb el Parc del Castell convertint l’Avinguda Salvador Dalí en un gran bulevard que ens permetrà cosir la ciutat i continuar creixent en activitat i qualitat de vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada